Đakovačka ergela

Ergelu u Đakovu osnovali su bosansko-srijemski biskupi, na svojim posjedima u Đakovu koje im je darovao hrvatsko-ugarski kralj Koloman 1239. godine. Tu darovnicu je 1244. godine otvrdio kralj Bela IV.

Prvi pisani podaci o konjima na đakovačkim biskupskim posjedima potječu iz 1374. godine, u povodu vjenčanja u Đakovu bosanskog bana Tvrtka s bugarskom princezom Dorotejom.

Godinom osnivanja Ergele smatra se 1506. godina, jer se tada prvi put spominje naziv Ergela, tj. da je biskup Mijo Kesarić imao Ergelu od 90 arapskih konja. Godine 1524. Po izgonu Turaka (1687. godine) đakovačku Ergelu obnovio je 1706. godine biskup Đuro Patačić.

Godine 1806. Ergela Lipica se ispred Napoleona smješta u Đakovu.

Na gotovo isključiv uzgoj lipicanskih konja prešlo se u Đakovu u vrijeme biskupovanja biskupa J.J.Strossmayera, velikog hrvatskog kulturnog djelatnika i mecene. Ta je ergela bila poznata u cijeloj Austro-Ugarskoj Monarhiji.

Ergela je najstrija uzgojno-selekcijska ustanova u Republici Hrvatskoj. Danas Ergela Đakovo čuva izuzetno vrijedan genetski materijal, kojim s uspješnom selekcijom popravlja populaciju konja, lipicanske pasmine. Tako vrijedan uzgojni materijal za Hrvatsku je i kulturno dobro, kojim pokazujemo svijetu da su naši prethodnici znali dugogodišnjim radom na uzgoju konja sačuvati i unaprijediti stanje u konjogojstvu.

INFO:
''Državna ergela lipicanaca'' Đakovo

Adresa: A. Šenoe 45, 31400 Đakovo

tel.: +385 (0) 31 813 286
fax: +385 (0) 31 822 530

e-mail: ergela.djakovo@os.t-com.hr
web: www.ergela-djakovo.hr