Prometni položaj

Slavonija i Baranja se prostiru na području sjeverno-istočne Hrvatske na površini od 12.5 tisuća km2 što je 22% cjelokupnog hrvatskog kopnenog teritorija. S tri strane je omeđena rijekama međunarodnog značaja: Drava, Sava i Dunav. Ovaj prostor ima vrlo povoljan zemljopisno-prometni položaj u širem okruženju, a prvenstveno u odnosu na glavne europske tokove.

Najvažniji cestovni pravci koji prolaze regijom jesu D-4 (autocesta), D-2 (Podravska magistrala) i D-7 (Beli Manastir - Osijek - Slavonski Šamac). Ovo je područje povezano cestovnim prometnicama u pravcu sjever-jug: mađarska granica - Beli Manastir - Osijek - Ploče. Na tom pravcu značajnu ulogu u povezivanju Slavonije i Baranje imat će buduća TEM autocesta "Baltik-Adriatik", koridor V s krakom VC : Budimpešta - Beli Manastir - Osijek - Sarajevo -Ploče.

Unutar AGR-ova sustava glavnih europskih cesta ovaj je pravac nominiran kao E-73, i unutar je Paneuropskog koridora VC i jedan je od najvažnijih ogranaka TEM/TER projekta, a nezaobilazna je trasa budućih prijevoza u kombiniranom prometu, posebno s obzirom na potencijal kanala od Vukovara do Šamca. Cestovni pravac D-4 (E-70), koridor X, periferno tangira područje Slavonije i Baranje.

Osnovni koridori željezničkog prometa:

  • Središće - Čakovec - Varaždin - Koprivnica - Osijek - Dalj - Erdut
  • Beli Manastir - Osijek - Strizivojna/Vrpolje

Unutarnji plovni putovi RH integrirani su u mrežu Europskih plovnih putova VII (dunavskog) koridora, potpisivanjem višestranog Europskog ugovora o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značenja (AGN- UN/ECE/ITC). Time su međunarodni plovni putovi RH:
E - 80 - rijeka Dunav
E - 80 - 08 - rijeka Drava od ušća do Osijeka - 22 km
E - 80 - 10 - kanal Dunav - Sava
E - 80 - 12 - rijeka Sava do Siska s dijelom rijeke Kupe (5 km)
Luke unutarnjih voda Osijek, Vukovar i Sisak uvrštene su u mrežu luka za međunarodni promet. Izgrađeno je i pristanište za putničke brodove u Batini i Aljmašu.

Zračna luka Osijek - Klisa aerodrom je opremljen za prihvat svih vrsta zrakoplova, trenutačno samo za vrijeme turističke sezona Croatia airlines održava dvije linije prema destinacijama na Jadranu (Osijek - Split - Osijek, Osijek - Dubrovnik - Osijek).