45.767605287505300 18.607760667800903
Položaj na karti

Kontakt Kralja P. Svačića 82a, Beli Manastir
+385 (0) 31 70 11 92

Povratak na listu objekata
 

Pizzeria „Piccolo Mondo“