01.05.2017

Dan grada Belišća - 1.svibnja

U sklopu proslave dana grada Belišća, Turistička zajednica grada Belišća organizira Sajam rukotvorina gdje imaju razne udruge i obrti mogućnost prezentiranja i prodavanja svojih rukotvorina.

PROGRAM:

U sklopu proslave dana grada Belišća, Turistička zajednica grada Belišća organizira razne izložbe umjetničkih djela u svrhu promoviranja likovne umjetnosti pa je tako planirana izložba i za 2015. godinu.

Turistička zajednica grada Belišća je organizirala 2014. godine prvu međunarodnu likovnu koloniju pod nazivom „Susret gradova na Dravi“ te je isto planirano i za 2017. godinu. Svrha ove međunarodne likovne kolonije je okupiti slikare iz raznih gradova koji su smješteni na rijeci Dravi. S obzirom da je likovna kolonija međunarodnog karaktera, pozivaju se slikari iz Mađarske, Slovenije i Austrije te se time direktno otvaraju nove mogućnosti prekogranične suranje i promocije grada Belišća u inozemstvu.
KONTAKT:

Turistička zajednica grada Belišća

www.tzbelisce.net

tzbelisce@belisce.net

031/ 662 061

prethodna sljedeća