Vladislavci

U Vladislavcima je župa Rođenja svetog Ivana Krstitelja, osnovana 1994. godine

Župna crkva građena je 1928., površine 212 m2.