Viškovci

U Viškovcima je župa Svetog Mateja, apostola i evanđelista, osnovana 1966. godine.

Župna crkva sagrađena je 1779., te je nakon oštećenja u požaru obnovljena 1864.