Trnava

Ovdje se nalazi župa Našašća svetog Križa, osnovana 1758.

Župna crkva sagrađena je 1845. s površinom 340 m2.