Punitovci

Ovdje se nalazi župa Svetog Ladislava, kralja osnovana 1767. Župna crkva sagrađena je 1795. a zvonik i sakristija tek 1855.

U crkvi se nalaze prekrasni hrastovi reljefi četiriju evanđelista u svetištu i 14 postaja Križnog puta u lađi.