Marijanci

U Općini Marijanci održava se folklorna manifestacja pod nazivom "Kolo na čimenu" i to u zadnju nedjelju u svibnju oko Dana hrvatske državnosti. Prilikom obilježavanja dana općine 8. rujna "Mala gospa" također se održava kulturna manifestacija otvorene večeri KUD-a "Slavonska vila" Marijanci-Kunišinci.

Od spomenika kulture važno je spomenuti župnu crkvu svetih Petra i Pavla sa gotičkim portalom na južnim vratima iz 14. ili 15. stoljeća

Nedaleko od Marijanaca postoji lokalitet na kojem se nalazila Keltska utvrda iz I. stoljeća poslije Krista. Na lokalitetu su izvršena sondiranja te je utvrđeno da je naselje osnosno utvrda postojala 20-tak godina prema pronađenim nalazima i sloju na kojem se nalaze ostaci.

U Marijancima živi i radi slikar naive Ivan Francuz koji je do sada priredio nekoliko skupnih i samostalnih izložbi slika.