Kneževi Vinogradi

Turistička ponuda s područja Općine Kneževi Vinogradi uključujući seoska naselja s područja Općine - Karanac, Kamenac, Kotlina, Suza i Zmajevac, te pustare Jasenovac, Mirkovac i Sokolovac obuhvaća sljedeće:

» Športsko rekreacijski centar - BAZENI - u Kneževim Vinogradima. Športski tereni, dva bazena, kuglana i restoran kapaciteta 300 osoba. Ribnjak površine oko 5000 m2 za sportski ribolov.

» Podrumi u Suzi i Zmajevcu.

» Lovni i ribolovni turizam na rukavcu Dunava - smještaj u "Sunjog Čardi" na ušću rukavca u rijeku Dunav - 6 km od sela Zmajevac. Lovačka kuća "Monjoroš" u sastavu Hrvatskih šuma i objekat navedene čarde. Smještaj za 8 do 10 pecaroša.

» Objekt Beljskog podruma u Kneževim Vinogradima. Stari dio podruma građen još u doba Rimljana - ukopan u zemlju s dva nivoa. Ispod podruma je Reformatorska crkva - spomenik kulture visoke kategorije.

» U samom srcu Baranje, na početku Vinskih cesta, okružena prelijepim zlatnim oranicama smještena je  Kneževa kušaonica. Kneževa kušaonica je mali zamak u sklopu kojega destilerija čuva svoju tajnu proizvodnje vrhunskih voćnih rakija na tradicionalni način, baš onako kako su to činili naši djedovi. Poslužena za velikim okruglim stolom, u polumraku kušaone, Kneževa rakija Vas vraća u neka stara, davno zaboravljena, prošla vremena.