Gorjani

Naselje Gorjani se u pisanim dokumentima spominje 1244. godine. No, pri istraživanju povijesne građe u izradi elaborata za obnovu crkve pronađen je noviji podatak: Prema teoriji Ivana Kukuljevića Sakcinskog Gorjani se prvi put spominju 1201. godine.

U povijesnim dokumentima spominje se postojanje gradine - tvrđave u 12. a dominikanski samostan u 14. stoljeću. Turci su godine 1537. osvojili Gorjane, srušili sve zatečene objekte i gradili nove.

Iz turskog doba danas još stoji dio kule turskog bega Jahije. Godine 1837. župnik Filipović ostatke kule preuređuje u crkvu i dograđuje toranj sa zvonom. Danas je to crkva Sveta tri kralja. O njenoj prošlosti govori uklesani natpis: godine 1687. KUCHA TURSKA - GODINE 1837. BOXIA.

Mogućnosti za turizam su raznolike: šuma Sibik pogodna je za jednodnevni lov na fazane.

Do lovačke kuće u šumi moguće je organizirati vožnju konjskom zaregom, konjima iz bogatog uzgoja Konjogojske udruge. Gater s veprovima omogućuje prikaz lova na divlje svinje. Boravak upotpunjuje ponuda slavonske kuhinje.

Folkor Gorjana bogat je i zanimljiv. Treba istaći običaj LJELJE koji potječe iz turskog doba, a legenda kaže: "Turci su zarobili sve muškarce, žene su se prerušile i sabljama oslobodile svoje momke i muževe." Za ovaj običaj oblače se posebne nošnje s raskošno urešenim muškim šeširima, a svaka djevojka nosi sablju. Za skupine turista moguća je izvedba običaja Ljelje.