Ernestinovo

Ernestinovo, danas općinsko mjesto u Osječko-baranjskoj županiji čiji začeci sežu do 1865.godine.

Tada je to bilo močvarno zemljište. Bačka je u to vrijeme bila prenapučena Dunavskim švabama. Te su godine veleposjednici Klein i Eisner kupili gospodarsko dobro na kojem počiva današnje mjesto.

Iz Bačke su naselili 53 obitelji dunavskih Švaba. Svakoj obitelji je sagrađena kuća, dobila je vrt i 8 joha zemlje.

Naziv mjesta je određen po imenu gospođe Ernestinbe Klein, supruzi gospodara cijelog imanja.

Mjesto se uz dosta teškoća (suše 1866.-1869., poplave 1870.-1873., kolera 1871.) postupno razvija i 1922. godine se formira limena glazba, 1924. dobrovoljno vatrogasno društvo, te 1926. savez čitatelja.

Više od stoljeća nakon prvog doseljavanja i više od dvadeset godina nakon koloniziranog naseljavanja 15. studenog 1973. godine počinje gradnja prve crkve u Ernestinovu.

Radilo se isključivo dragovoljnim prilozima mještana Ernestinova i manjim dijelom pomoći od naših bivših mještana iz Australije. Crkva se gradila nekoliko godina. Iako nedovršena, godine 1975., blagoslovljena je po biskupu ordinariju Ćirilu Kosu.

Godine 1979. bio je blagoslov Križnog puta - veoma vrijednog dara umjetnika naivaca ernestinovačke kiparske kolonije.