Draž

Na brdu Gradac otkriven je kontinuitet naselja od srednjega brončanog do ranoga željeznog doba.

Vojnički pečati na opekama, nađeni na položaju rimskoga kaštela Ad Militare, ukazuju na to da je rimski logor ovdje mogao postojati već krajem I. st.

Otkriveni su i temelji 1,80 m debela i 15 m duga antičkoga zida. Na obali Dunava podignuta je 1756. barokna kapelica s kipom zaštitnika Ivana Nepomuka.

Slikovitost mjesta Batina iznad Dunava, neposredno uz veliki most koji povezuje hrvatsku Baranju s Bačkom u Vojvodini, smještaj uz granični prijelaz i ljepota okolice privlače brojne izletnike.

S uzvišenja Banskog brda pruža se lijep pogled na Dunav, Bačku, Mađarsku i Baranju. Vinogradi i vinski podrumi, ukopani jednom stranom u brdo, posebnost su ovoga kraja.

Više o Dražu na www.draz.hr.