Čepin

Selo kraj Osijeka. Tu su nađeni predmeti iz rimskog doba. U parku se nalazi jednokatni klasicistički dvor Adamovića Čepinskih i Mihaljevića.

U baroknoj župnoj crkvi Sv. Trojstva (1769) je signirana oltarna slika Judite s Holofernom: «Josepho Jacobi pinxit Vienna 1773»; klupe su iz 1770.