Antunovac

Prema popisu stanovništva 1991.g. Antunovac broji 2692 žitelja. Iako nije sjedište župe, Antunovac je najveće mjesto u župi.

Ima malu crkvu koju su sagradili starosjedioci Mađari za svoje potrebe. Ona je sada, premda obnovljena, premala za onaj broj ljudi koji se svake nedjelje okuplja na misu.

Crkva je sagrađena na posjedu grofa Adamovića 1836. godine. U ratu potpuno uništena, sada obnovljena stoji kao ponos svojih mještana.